แชร์ข้อความนี้

รางวัล The Best Physiotherapist ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

สมิติเวชรับรางวัล The Best Physiotherapist ปีที่ 2 จาก The Middle East Healthcare Leadership Awards เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โดย คุณชุณห์วิภา รุ่งอดุลพิศาล นักกิจกรรมบำบัด และคุณรัตติกาล ลำน้อย นักกายภาพบำบัด ได้รับรางวัลในกลุ่มของ The Best Physiotherapist จากงานประกาศรางวัล The Middle East Healthcare Leadership Awards เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ให้บริการประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่มีประสบการณ์ได้มาตรฐานสากล