แชร์ข้อความนี้

รศ.ดร.นพ.บุญศรี ได้รับเกียรติเรียนเชิญไปบรรยายในงาน The 1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บุญศรี จันทร์รัชชกูล
แพทย์หัวหน้าหน่วยมารดาและทารกในครรภ์ ประจำโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

ได้รับเกียรติเรียนเชิญไปบรรยายในงาน

The 1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine

ในระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ