แชร์ข้อความนี้

รศ.ดร.นพ.บุญศรี บรรยายในงาน The 10th National Congress in Obstetrics and Gynecology

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์บุญศรี จันทร์รัชชกู
แพทย์หัวหน้าหน่วยมารดาและทารกในครรภ์ ประจำโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

ได้รับเกียรติเรียนเชิญไปบรรยายในงาน

The 10th National Congress in Obstetrics and Gynecology

ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา