แชร์ข้อความนี้

รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2015

thailand-top-from

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ Thailand Top Company Awards 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนรับรางวัล สุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรม แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

thailand-top-award