แชร์ข้อความนี้

Sugar Free รวมพลังต้านเบาหวาน – สมิติเวช ศรีราชา

DM image

“โรคเบาหวาน” เป็นโรคยอดฮิต 1 ใน 10 ของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุดและยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีคนอีกจำนวนมากที่ป่วยโรคเบาหวานแต่ไม่รู้ตัว

 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เวลา 08.00 – 12.00 น. 

ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร C แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

 

พบกับ : กิจกรรมมากมายและความรู้เรื่องโรคเบาหวานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  1. บริการตรวจน้ำตาลในเลือดฟรี (กรณีเข้ารับการตรวจ กรุณางดน้ำ งดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง)
  2. ตรวจจอประสาทตาฟรี
  3. กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเบาหวาน

 

สอบถามเพิ่มเติม…แผนกอายุรกรรมโทรศัพท์ 038-320-300 ต่อ 4001-2