แชร์ข้อความนี้

กระดูกสันหลังคดในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

 

พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช นพ.ศรันย์ อินทกุล รองผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวนิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้ร่วมรณรงค์ International Scoliosis Awareness Day 2017 จัดกิจกรรม อาทิ ตรวจคัดกรองกระดูกสันหลังคด เล่นเกมส์ และร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนกระดูกสันหลังคด ณ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์