แชร์ข้อความนี้

Samitivej Empower Disable – นำความรู้และอาชีพ สู่เพื่อนผู้พิการ

empower-disable

สมิติเวชรวมพลัง นำความรู้และอาชีพ สู่เพื่อนผู้พิการ … เพราะเชื่อว่า เราทำได้ พวกเขาก็ทำได้

คณะผู้บริหารและพนักงาน เยี่ยมชมโครงการ  Empower Disable  ด้วยการไปแบ่งปันความสุขและทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้พิการ  อาทิ  ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน   เล่านิทานให้น้องๆฟัง  และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน    พร้อมกันนี้ ทางกลุ่มผู้พิการยังได้สาธิตการเย็บเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การพับเสื้อ และการแสดงน่ารักๆ ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าพวกเขาทำอะไรได้ ไม่แตกต่างจากพวกเรา    ณ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา

โครงการ  Empower Disable  เป็นโครงการต่อเนื่องที่ รพ.  สมิติเวช  ได้เข้าร่วมในโครงการ เพิ่มโอกาสการมีอาชีพและมีงานทำของคนพิการภายใต้การปฎิบัติตาม ตามมาตรา 35  แห่ง พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ด้วยการสนับสนุนเงินเพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรในการทำธุรกิจ  และ ประสานสิทธิ์บรรเทาทุกข์ (การส่งคนพิการไปตามบ้านเพื่อให้ความรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้พิการและผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง)  ซึ่งสามารถนำไปสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว  และมีความรู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองเพื่อการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Video บรรยากาศภายในงาน

empower-disable

empower-disable2