แชร์ข้อความนี้

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักกายภาพบำบัด หัวข้อ “การวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ”

 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุจิตรา  บุญหยง
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่อบรม / สถานที่

1,200 บาท/ท่าน (รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน)
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ค่าลงทะเบียน

1,200 บาท/ท่าน (รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าที่
  ธนาคารธนชาติ สาขาโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 49
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 003-2-00549-0
 2. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง online พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 3. รอการตอบรับจากโรงพยาบาลผ่านช่องทาง E-mail ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางโรงพยาบาลได้รับหลักฐานการโอนเงิน
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ที่ https://smtvj.com/rehabconference

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม

1. คุณวราภรณ์ ม่วงชูอินทร์
2.
3. คุณรุ่งฤดี จารุมโนกุล
13.
50. คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นกมล

หัวข้อและเอกสารโครงการที่ใช้ในการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 1. ผ่านช่องทาง E-mail : webmaster@samitivej.co.th
 2. สอบถามได้ที่ กภ.ณัชชารีย์ ภัสสรารุจินันท์ โทร.096-1606516
  (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.)

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • กรณีชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • เมื่อทำการลงทะเบียนแล้ว รบกวนโอนเงินภายใน 15 วันหลังจากวันลงทะเบียน หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับการตอบกลับผ่านช่องทาง E-mail เท่านั้น
 • สถานที่เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับค่าหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 22 PTCEU