แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชชูคอนเซ็ปต์สุดล้ำ 3P เปิด Preterm Prevention Clinic

สมิติเวชชูคอนเซ็ปต์สุดล้ำ 3P  เปิด Preterm Prevention  Clinic ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อคุณแม่และลูกน้อยที่สมบูรณ์

การให้กำเนิดลูกน้อยถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะครบกำหนดคลอดเมื่อมีอายุครรภ์ 37-41 สัปดาห์ คือประมาณ 9 เดือนโดยเฉลี่ย โดยคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย หากทารกคลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37สัปดาห์ ทางการแพทย์ถือว่าคลอดก่อนกำหนด ซึ่งเกิดจากมดลูกมีการบีบตัวทำให้ปากมดลูกเปิดเด็กจึงคลอดออกมาก่อนกำหนด ปัญหาการคลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาทางสูติกรรมทั่วโลก เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทารกเสียชีวิต มีความเสี่ยงต่อความพิการและทุพพลภาพ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแล เนื่องจากทารกคลอดก่อนกำหนดจำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน  ซึ่งจะเป็นภาระของทั้งครอบครัวและประเทศ

นพ.นิธิวัฒน์  กิจศรีอุไร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  กล่าวว่า “การคลอดก่อนกำหนดเป็นความผิดปกติทางสูติกรรมอย่างหนึ่งและมีสถิติสูงเพิ่มขึ้นพบได้ 10 -12 % ของอัตราการคลอด เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงยุคใหม่มีแนวโน้มการตั้งครรภ์เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญจัยหนึ่งที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งปัญหาด้านสุขภาพของทารก  ปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาของประเทศ  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกให้สมบูรณ์แข็งแรง เข้าใจถึงปัญหาและความกังวลของคุณแม่ตั้งครรภ์ จึงนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด  โดยในปีนี้ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Management of Preterm Labor : The International Guideline”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก Professor Gian Carlo Di Renzo ซึ่งเป็น Honorary Secretary of International Federation of Gynecology and Obstetrics มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และวิธีป้องกันการคลอดก่อนกำหนด พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและ Preterm Prevention Clinic เพื่อให้ความรู้ รายละเอียดภาวะคลอดก่อนกำหนดและวิธีการป้องกันด้วย 3P คอนเซ็ปต์ พร้อมการเปิด Preterm Prevention Clinic เพื่อดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ด้วย 3Pคอนเซ็ปต์

3P คอนเซ็ปต์ประกอบไปด้วย

  1.  Prediction ทำนายความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด
  2. Prevention การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
  3. Healthy Pregnancy Promotion การรักษาเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

นอกจากนี้ยังมีการบริการต่างๆอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การวินิจฉัยที่แม่นยำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้กับคุณแม่และลูกน้อยปลอดภัย แข็งแรง พร้อมหน้าครอบครัว

รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล  หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวถึงรายละเอียดของภาวะการคลอดก่อนกำหนดว่า ในแต่ละปีมีเด็กที่คลอดก่อนกำหนดประมาณ 15 ล้านคน หรือ ทุกๆ 1 ใน 10 ของเด็กแรกเกิดทั่วโลก โดยในประเทศไทยพบอัตราการคลอดก่อนกำหนดมากกว่า12% ของการคลอด พบมากในคุณแม่ที่อายุต่ำกว่า 17ปีหรือมากกว่า 35 ปี

มีน้ำหนักตัวน้อยมาก เคยมีประวัติคลอดก่อนกำหนดมาก่อน   มีมดลูกผิดปกติหรือมดลูกพิการแต่กำเนิดและคุณแม่ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต และครรภ์แฝด การใช้ชีวิตประจำวันก็ส่งผลให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้เช่นกัน อาทิ  คุณแม่ที่สูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิด   การทำงานที่หนักเกินไป ความเครียด  นอกจากนี้ยังพบว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝด มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ ปากมดลูกหลวม และมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็เป็นสาเหตุการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้  การวัดความยาวของปากมดลูกโดยการทำUltrasound ทางช่องคลอด เมื่ออายุครรภ์ 16-24 สัปดาห์ เป็นการตรวจสำคัญที่จะบอกถึงโอกาสเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยง สามารถป้องกันโดยการใช้ยากลุ่ม Progesterone  ,การใส่ห่วงครอบปากมดลูก (Cervical pessary) และการเย็บปากมดลูก (Cervical cerclage) ซึ่งได้ผลดีในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการตรวจปัจจัยเสี่ยงและการป้องกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญในสตรีตั้งครรภ์ทุกราย

วีดิโอที่เกี่ยวข้อง