แชร์ข้อความนี้

Play & Learn สนุกเล่น สนุกเรียน เสริมสร้างพัฒนาการ

banner-play-lern

ขอเชิญร่วมกิจกรรม LifeStyle สำหรับครอบครัว
“Play & Learn สนุกเล่น สนุกเรียน เสริมสร้างพัฒนาการ”

ร่วมฟังบรรยาย เคล็ดลับการเสริมสร้างทักษะ การเล่น การเรียนรู้
โดย พญ.อัมพร สันติงามกุล
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

กิจกรรมภายในงาน
– กิจกรรมสนุกๆบนเวที
– Play Zone ให้น้องๆหนูๆ เพลิดเพลินและใช้จินตนาการ เสริมสร้างพัฒนาการ
– ช็อปผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. 020-222-2222 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)