แชร์ข้อความนี้

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Muscle Rehabilitation & Activation in Body Conditioning

ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Muscle Rehabilitation & Activation in Body Conditioning วิทยากรโดย อาจารย์วันทนีย์ ด่านเจริญรักษ์

ในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซ้ำชั้น 6
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท


วิธีการลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่าย

  1. กรุณาส่งใบสมัครมาทางโทรสารหมายเลข 02-3911290 (ระบุส่งถึง คุณอุดมเดช แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด) หรือทาง E-mail address : svhrehab@samitivej.co.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
  2. รอ E-mail ยืนยันสิทธิการสมัคร ก่อนทำการโอนเงินเข้า บัญชี บริษัทสมิติเวช จัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาติ สาขา รพ.สมิติเวช สุขุมวิท เลขที่บัญชี 033-2-00549-0 (จำนวน 3,500 บาท / ท่าน)
  3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสาร หรือทาง E-mail ที่แจ้งไปข้างต้น หรือหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์ 085-5553942 คุณอุดมเดช พัฒนะจุฑา (กรุณาติดต่อภายในวันและเวลาราชการ 09.00-17.00)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สามารถคลิกเพื่อ Download)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณอุดมเดช พัฒนะจุฑา โทร.085-5553942
E-mail address : svhrehab@samitivej.co.th
(กรุณาติดต่อภายในวันและเวลาราชการ 09.00-17.00)