แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชคว้าสุดยอดโรงพยาบาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก 2 ปีซ้อน (2017-2018)

สมิติเวชคว้าสุดยอดโรงพยาบาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก 2 ปีซ้อน (2017-2018)

สมิติเวชโรงพยาบาลเดียวในเอเชียที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5  สถานพยาบาลที่ดีที่สุดระดับโลกรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Medical Tourism) MTQUA จากการประกาศผลการจัดอันดับ 10โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกสำหรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี 2018  โดย  The Medical Travel  Quality Alliance (MTQUA)  เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน โดยมี รพ. ได้รับเลือก  1 ใน 5 ได้แก่ Asklepios Klinik Barmbek, Germany; Clemenceau Medical Center, Beirut; The Specialty Hospital, Jordan; Anadolu Medical Center, Turkey

นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยเกณฑ์การพิจารณาจากความเป็นเลิศในการให้บริการรักษาและดูแลนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา ด้วยการส่งทีมไปสำรวจและคัดเลือกโรงพยาบาลโดยดูจากคุณภาพด้านการรักษาทางการแพทย์และปัจจัยอื่นๆ อาทิ คุณภาพการดูแลคนไข้ การสื่อสาร การตลาด ความคุ้มค่าเงิน วัฒนธรรม ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยในปี 2017  โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับเลือกเป็นโรงพยาบาล 1 ใน 10


รางวัลอื่นๆ ของโรงพยาบาลสมิติเวช