แชร์ข้อความนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Corrective Exercise for Musculoskeletal Injury

ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Corrective Exercise for Musculoskeletal Injury

วิทยากรโดย อาจารย์วันทนีย์  ด่านเจริญรักษ์
ในวันที่ 3-4 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
(ผู้เข้าอบรมจะได้รับ CPTE = 13 Credits)


วิธีการลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่าย

  1. กรุณาส่งใบสมัครมาทางโทรสารหมายเลข 02-3911290 (ระบุส่งถึง คุณอุดมเดช แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด) หรือทาง  E-mail address : svhrehab@samitivej.co.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
  2. รอ E-mail ยืนยันสิทธิการสมัคร ก่อนทำการโอนเงินเข้า บัญชี บริษัทสมิติเวช จัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาติ สาขา รพ.สมิติเวช สุขุมวิท เลขที่บัญชี 033-2-00549-0  (จำนวน 3,500 บาท / ท่าน)
  3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสาร หรือทาง E-mail ที่แจ้งไปข้างต้น หรือหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์ 085-5553942 คุณอุดมเดช พัฒนะจุฑา (กรุณาติดต่อภายในวันและเวลาราชการ 09.00-17.00)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สามารถคลิกเพื่อ Download)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณอุดมเดช พัฒนะจุฑา โทร.085-5553942
E-mail address : svhrehab@samitivej.co.th
(กรุณาติดต่อภายในวันและเวลาราชการ 09.00-17.00)