แชร์ข้อความนี้

ประชุมวิชาการ The 1st Samitivej Immuno-oncology Forum 2017

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จัดประชุมวิชาการ
The 1st Samitivej Immuno-oncology Forum 2017


วิทยากรโดย :
Professor Neal Ready  จาก Duke University Medical Center, North Carolina, USA  .

ในหัวข้อ :  The New Era of Cancer Immunotherapy – Immune Checkpoint Inhibitors for Lung Cancer Treatment

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ในด้านวิวัฒนาการของการผลิตสารรักษามะเร็งใหม่ๆ และข้อพิจารณาที่สำคัญในการรักษามะเร็งปอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ในวันพฤหัสบดีที่  27 เมษายน  2560   เวลา 12.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ ชั้น6   โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 

สำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2560
โทร. 02-222-2222 (รับจำนวนจำกัด)