แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชรับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017

สมิติเวชรับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 สาขาโครงการนวัตกรรมดีเด่น

นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  เป็นตัวแทนรับรางวัล Thailand ICT  Excellence Awards 2017 ดีเด่นสาขาโครงการนวัตกรรม Samitivej  Utilization Management System  ที่มอบให้กับองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ที่เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างชัดเจนและแสดงถึงความเป็นผู้ริเริ่มในธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัลในงาน Thailand ICT Management Forum & Excellence Awards 2017 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี   กรุงเทพฯ


รางวัลอื่นๆ ของโรงพยาบาลสมิติเวช