แชร์ข้อความนี้

งานสัมมนา Golden Hours7 in Orthopedics

GoldenHr7

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง

Golden Hours7 in Orthopedics
“Up to date in Treatment of Low Back Pain”


วิทยากร โดย

 • รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
  หน่วยศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นพ.ปิยะ เกียรติเสวี
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งกระดูกและข้อ
  ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
  โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 11.30-15.30 น.
ณ Auditorium Room ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

(แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์)

 สามารถ Download ใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่