แชร์ข้อความนี้

งานสัมมนาวิชาการ Golden Hours in Pediatrics (36)

GoldenHours-2015

วิทยากร

 • Prof. Robert L. Schelonka M.D.
  Professor of Pediatrics,
  Credit Union for Kids Endowed Chair in Neonatology,
  Neonatology Division Head, Doernbecher Neonatal Care Center
  Oregon Health & Science University, Portland, Oregon, USA.
 • รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
  หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย

 

ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11.30 -15.30 น.
ณ Auditorium Room ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

กำหนดการ

11.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
ดำเนินรายการโดย พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา
กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
13.00 – 13.00 น. Opening
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
13.10 – 14.30 น. Evidence-based Decision Making to Improve
Outcomes in ELBW Infants
– Delivery Room Resuscitation and Stabilization
Prof. Robert L. Shelonka, MD
Neonatology Division Head
Doernbecher Neonatal Care Center
Oregon Health & Science University (OHSU),
Portland, Oregon, USA.
– Early Respiratory Management and Optimizing
Non-invasive Ventilation
Prof. Robert L. Shelonka, MD
Neonatology Division Head
Doernbecher Neonatal Care Center
Oregon Health & Science University (OHSU),
Portland, Oregon, USA.
14.30 – 15.15 น. Nutritional Support for ELBW Infants
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
15.15 – 15.30 น. Q&A
จับของรางวัลสำหรับผู้โชคดี รับของที่ระลึก
และรับประทาน
อาหารว่าง

 

Download ใบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ Golden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 36

 

สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 020-222-222 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต รับรองหน่วยกิต
โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์