แชร์ข้อความนี้

Golden Hours in Pediatrics (37) : “The Good, The Bad & The Ugly of Vaccination”

GoldenHours37

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
Golden Hours in Pediatrics (37) : “The Good, The Bad & The Ugly of Vaccination”

วิทยากร

 • ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
  หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นพ.วสุ กำชัยเสถียร
  กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ดำเนินรายการโดย

 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 -15.30 น.
ณ Auditorium Room ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

กำหนดการภายในงาน

11.30-13.00 น. ลงทะเบียน
ดำเนินรายการโดย นพ.วสุ กำชัยเสถียร
13.00 – 13.10 น. Opening
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
13.10 – 13.50 น. New Coming Vaccines for Children & Adults
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13.50-14.30 น. Pitfalls in Vaccination: Prevention & Management
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ภาควิชากุมารเวขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
14.30 – 15.10 น. Dealing with Severe Adverse Reaction to Vaccines
นพ.วสุ กำชัยเสถียร
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
15.10 – 15.30 น. Q&A
จับของรางวัลสำหรับผู้โชคดี รับของที่ระลึก และรับประทาน
อาหารว่าง

สามารถตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ตอบรับผ่านใบตอบรับ >> คลิกเพื่อ Download ใบตอบรับ <<
 2. ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิกเพื่อลงทะเบียน Online <<

 

สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 020-222-222 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต
รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์