แชร์ข้อความนี้

Golden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 38

goldenHoursPed38

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ร่วมกับ Doernbecher Children’s Hospital ,USA จัดสัมมนาวิชาการสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ Golden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 38

ในหัวข้อ “Current Role of Minimal Invasive Surgery in Pediatric Practices”

วิทยากร

  • Prof. Marilyn W. Butler, M.D.
    Pediatric Surgery, Department of Surgery, Doernbecher Children’s Hospital,Oregon Health Science & University (OHSU), Portland, Oregon, USA.
  • พญ.วรรณนิสา ภู่เจริญ
    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ดำเนินรายการโดย

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 11.30 -15.30 น.
ณ Auditorium Room ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

กำหนดการภายในงาน

agendar-gh38

สามารถตอบรับเข้าร่วมสัมมนาผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ตอบรับผ่านใบตอบรับ >> คลิกเพื่อ Download ใบตอบรับ <<
  2. ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิกเพื่อลงทะเบียน Online <<

 

สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 020-222-222 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต
รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์