แชร์ข้อความนี้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Golden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 40

ดำเนินรายการโดย

วิทยากร

  • ศ.นพ.พิเศษพงศ์  ปัทมะสุคนธ์
    กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
    Rocky Mountain Hospital for Children, Denver, Colorado, USA.
  • ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
    กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
    สาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในวันที่ 8 มกราคม 2561   เวลา  11.30-15.30 น.
ณ Auditorium Room  ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

** แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME  3 หน่วยกิต
รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ **

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ภายในวันที่  29  ธันวาคม 2560
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 020-222-222
หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์คลิกที่นี่ >> ลงทะเบียนออนไลน์ <<