แชร์ข้อความนี้

Golden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 39

GoldenHour-Ped39

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช จัดสัมมนาวิชาการสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

Golden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ “Tips & Tricks for Dealing with Toddler Constipation”

 วิทยากร

ดำเนินรายการโดย

ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30 -15.30 น.
ณ Auditorium Room ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 020-222-222 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

วิธีสำรองที่นั่ง (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  1. สำรองที่นั่งผ่านช่องทางแบบฟอร์มออนไลน์ >> คลิกที่นี่ <<

กำหนดการ

11.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
ดำเนินรายการโดย เเพทย์หญิงชนกานต์ กังวานพรศิริ
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
13.00 – 13.00 น. Opening
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
13.10 – 14.10 น. Approach & Medical Management in Toddle with Constipation
ศ.พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน
หัวหน้าศูนย์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
14.10 – 15.10 น. Dietary Management for Constipation in Children
ศ.นพ.พิภพ จิรภัญโญ
หัวหน้าศูนย์โรคทางโภชนาการในเด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
15.10 – 15.30 น. Q&A
จับของรางวัลสำหรับผู้โชคดี
รับของที่ระลึก
และรับประทานอาหารว่าง