แชร์ข้อความนี้

Golden Hours in Orthopedics 8

GoldenHour8

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Golden Hours in Orthopedics 8 “Sports Injuries”

วิทยากรโดย

 • อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ 

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบาดเจ็บทางการกีฬา
  หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • รศ.นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านส่องกล้องข้อและเวชศาสตร์การกีฬาออร์โธปิดิกส์
  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ Auditorium Room ชั้น 7
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

** แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต
รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ **

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

สำรองที่นั่งโทร 020-222-222 ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )