แชร์ข้อความนี้

Golden Hours in Orthopedics 10 “Update in Minimally Invasive Spine Surgery ”

CO_Golden Hours in Orthopedics 10_Web-01

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
Golden Hours in Orthopedics 10 “Update in Minimally Invasive Spine Surgery”

ให้ความรู้โดย

 • ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์
  ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกศัลยกรรมกระดูกละข้อ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
  อดีตประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศ ในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค
  และอดีตประธานสมาคมโรคกระดูกสันหลัง ในภาคพื้นเอเซียเปซิฟิค
 • อ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ในวันศุกร์ที่  30 กันยายน 2559  เวลา 11.30 – 15.30 น.
ณ Auditorium Room ชั้น 7โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต รับรองหน่วยกิตโดยศูนยืการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์