แชร์ข้อความนี้

สัมมนาวิชาการ The 5th International Golden Day in Pediatrics

Banner-Golden5

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ร่วมกับ Doernbecher Children’s Hospital ,USA. จัดสัมมนาวิชาการสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

The 5th International Golden Day in Pediatrics ในหัวข้อ “ Current Trend in Management of Children with Shock”

 

วิทยากร

  • Prof. Miles S. Ellenby, M.D.
    Division of Critical Care Medicine. Medical Director, Telemedicine Program. Doernbecher Children’s
    Hospital, Oregon Health & Science University, Portland, Oregon,USA.
  • ผศ.พ.อ.นพ.ดุสิต สถาวร หัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • อ.นพ. เขมชาติ พงศานนท์ หน่วยเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Laura Bax , R.N.,BSN,CCRN Doernbecher Children’s Hospital, Oregon Health & Science University, Portland, Oregon,USA.

ดำเนินรายการโดย

 

ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -15.30 น.
ณ Auditorium Room ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์


สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 020-222-222 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 5 หน่วยกิต รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

 

สามารถสำรองที่นั่งผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. สำรองที่นั่งโดยการ >> Download ใบตอบรับเข้าร่วมงาน << และกรุณา Fax ใบตอบรับกลับมายังหมายเลข 0-2378-9063 ภายในวันที่ 20  มกราคม  2559
  2. ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง