แชร์ข้อความนี้

อบรมหลักสูตร Safety First Aid & CPR for Kids 2016

จัดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โดยกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ในวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00-14.00 น.
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 7

ค่าลงทะเบียน : 1,500 บาท/ท่าน

กำหนดการและเวลา

9.00 – 9.15 น. ลงทะเบียน
9.15 – 10.30 น. ภาควิชาการและความรู้
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Workshop ฝึกภาคปฎิบัติ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. ทำแบบทดสอบข้อเขียน
13.30 – 14.00 น. มอบประกาศนียบัตร

เงื่อนไขในการสมัคร และจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน
register-firstaid-th-close

 • สำรองที่นั่งและชำระเงินภายใน วันที่ 16 มีนาคม 2559
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
  • ชื่อบัญชี: บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี: 206-3-00479-6
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาทองหล่อ
  • กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม มาที่

หมายเหตุ

 1. รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน เท่านั้น
  (ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว สามารถติดตามในครั้งต่อไปค่ะ)
 2. หลักสูตรดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-378 9188