แชร์ข้อความนี้

สัมมนาเรื่อง First Aid & CPR หลักสูตรการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Print

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  จัดอบรมหลักสูตร
ในหัวข้อ การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โดย  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

วันพุธที่  14 กันยายน 2559   เวลา 09.00 – 11.30 น. ( ครั้งที่ 1)
ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ ชั้น6   โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

เปิดรับ 20-25 คน    สำรองที่นั่ง ได้ที่  020-222-222   (ไม่มีค่าใช้จ่าย)