แชร์ข้อความนี้

รักลูก@Hospital : EF สร้างลูกสมองดี เตรียมพร้อมสู่อนาคต

EF-kid-good-idia

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกวัย 2-6 ปี เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเลี้ยงลูกและการกระตุ้นพัฒนาการ
ให้ดีรอบด้านของลูกน้อย

ในกิจกรรม …
“รักลูก@Hospital : EF สร้างลูกสมองดี เตรียมพร้อมสู่อนาคต”

โดย

  • แพทย์หญิงเสาวนีย์ พิชัยรักษ์พร
    กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
  • อ.กรองทอง บุญประคอง
    ผู้อำนวยการโรงเรียน จิตตเมตต์

 

กิจกรรม

  • เสวนา : “สมองดี พัฒนาการเด่น ” โดย แพทย์หญิงเสาวนีย์ พิชัยรักษ์พร
  • Workshop : “กิจกรรม EF ทักษะการคิด เพื่อชีวิตที่สำเร็จ ”
    โดย อ.กรองทอง บุญประคอง (ครูก้า)

 

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง ได้ที่ 020-222-222 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)