แชร์ข้อความนี้

รางวัล The Middle East Healthcare Leadership Awards

Middle-East-Healthcare-Leadership-Awards

สมิติเวช รับ 2 รางวัล The Middle East Healthcare Leadership Awards  เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อรักษาความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ได้รับเกียรติให้ไปรับรางวัล The best Hospital in Pediatric and Gynaecology นอกจากนั้นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และคุณพัชรี โอวาทนุพัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์   รับรางวัล The Best Physiotherapist จากงานประกาศรางวัล The Middle East Healthcare Leadership Awards  เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเร็วๆ นี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับความไว้วางใจในการเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากนานาประเทศเพื่อรักษาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ