แชร์ข้อความนี้

สมิติเวช สุขุมวิท จัดงาน World Breastfeeding Week 2015

WorldBreast-Banner

สมิติเวช สุขุมวิท จัดงาน World Breastfeeding Week 2015
“Breastfeeding and Work – Let’s Make it Work!”

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้วยรางวัลโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก จากองค์กรอนามัยโลก และองค์กรยูนิเซฟ รวมถึงรางวัลสายใยรักระดับทอง ตั้งแต่ในปี 2551

จัดงานฉลองสัปดาห์นมแม่โลก “World Breastfeeding Week 2015” ภายใต้แนวคิด “Breastfeeding and Work – Let’s Make it Work!” ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือการสนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขณะทำงาน

รพ. สมิติเวช เป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาล รพ. สมิติเวชแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วงหลังคลอด ดังนี้

  1. ควรให้ลูกดูดนมให้เร็วที่สุด ในชั่วโมงแรกหลังคลอด
  2. ให้ลูกดูดนมบ่อยๆ ทุก 2-3 ชม. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้ำนมมาเร็วและปริมาณเพิ่มขึ้นพอกับความต้องการของลูก
  3. ในช่วง 2-3 วันแรกควรให้ลูกดูดนมเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำนมอย่างสม่ำเสมอ หลังจากน้ำนมเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีขาวขึ้นจึงให้ตามความต้องการของลูก
  4. ให้ลูกดูดนมแม่เท่าที่ต้องการไม่จำกัดเวลา
  5. ควรอุ้มไล่ลมให้ลูกระหว่างการให้นมและหลังให้นมลูกทุกครั้ง

ในปีนี้สมิติเวช สุขุมวิท ให้ความสำคัญของแรงสนับสนุนจากทุกฝ่าย ในการส่งเสริมให้คุณแม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขณะที่ยังคงต้องทำงาน เพราะน้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงคุณค่าทางจิตใจที่สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่และลูก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จึงได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่มาโดยตลอด และ ได้มีการพัฒนา ระบบบริการเพื่อส่งเสริมให้ทุกหยดจากอกแม่สู่ลูกน้อยอย่างครบวงจร โดยได้ส่งเสริมให้คุณแม่ที่คลอดที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ทุกท่านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่คุณแม่พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล

เพื่อร่วมฉลองสัปดาห์นมแม่โลกในปีนี้ สมิติเวช สุขุมวิท ได้จัดกิจกรรมมอบโล่ห์ให้กับพนักงานและแพทย์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตลอดเวลา 6 เดือน พร้อมจัดเสวนาแบ่งปันประสบการณ์จาก 3 เวิคร์กิ้งมัม และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เรื่อง “ร้อยรักด้วยแรงใจ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดี ดังนั้นเราจึงร่วมมือกันส่งเสริมให้คุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลายเลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ แม้นในยามที่ต้องออกไปทำงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความพยายามเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ประสบความสำเร็จ และยั่งยืนตลอดไปได้ ด้วยความร่วมมือจากคุณแม่ทุกท่าน และทุกๆคน รวมเป็นหนึ่ง ช่วยกันขับเคลื่อนและรณรงค์ให้คนรอบข้างเห็นความสำคัญและนำความสำเร็จมาสู่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนมแม่คือหลักชัย ปกป้องโรคภัยได้ตลอดชีวิต

Untitled