แชร์ข้อความนี้

กิจกรรม “360 องศา Brain Mission : ปฏิบัติการสร้างอัจริยะด้วยตัวคุณ”

Brain Mission_web-01

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่มาเรียนรู้พัฒนาการของลูกน้อยรอบด้าน กับ กิจกรรม  “360 องศา Brain Mission  : ปฏิบัติการสร้างอัจริยะด้วยตัวคุณ”

วิทยากรโดย  แพทย์หญิงคคนางณ์ จันทร์ภักดี
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

พร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ภายในงาน

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย กับ ดร.สุพาพร  เทพยสุวรรณ และ ดร.แพง  ชินพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีเพื่อพัฒนาการเด็ก

วันเสาร์ที่  24 กันยายน  2558   เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์  ชั้น 1   โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง ได้ที่ 020-222-222