แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชชูเทคนิคซาโน่สุดล้ำจากญี่ปุ่น รณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ Beating Colon Cancer ต่อเนื่องปีที่ 3

 

มีนาคมเป็นเดือนที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่  นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์   นำทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จัดแคมเปญ Blue Ribbon!… Beating Colon Cancer  ร่วมรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่  เดินรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโรค เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยการตรวจส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเทคนิคสุดล้ำ  ESD ( Endoscopic  Submucosal  Dissection)  จากโรงพยาบาลซาโน่ ประเทศญี่ปุ่น   ที่สามารถตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่จากลำไส้ใหญ่หรือกระเพาะอาหารออกทั้งชิ้นผ่านกล้องได้ในทันที โดยไม่ต้องเปิดหน้าท้อง ไร้แผล เพื่อช่วยวินิจฉัยและรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ   เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2560  ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง