แชร์ข้อความนี้

BDMS ANNUAL MEETING 2019

การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2562

ขอเรียนเชิญ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปิดงานประชุมอย่างเป็นทางการฯ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.

และร่วมงานประชุมวิชาการในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร
รายได้จากการลงทะเบียนทั้งหมด ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท / วัน
ได้ที่ www.bdmsannualmeeting.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 082-198-9699