แชร์ข้อความนี้

ประชาสัมพันธ์งาน BDMS ANNUAL MEETING 2017

การประชุมวิชาการ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประจำปีพุทธศักราช 2560

GLOBAL PARTNERSHIP
FOR EXCELLENT HEALTHCARE

TOWARDS THAILAND 4.0

ขอเรียนเชิญ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และร่วมรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการฯ อย่างเป็นทางการ
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น.

วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/วัน

รายได้จากการลงทะเบียนทั้งหมด ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระนาชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมและรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bdmsannualmeeting.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-105-4522 หรือ E-mail : bdmsannualmeeting@meetingroom.co.th