แชร์ข้อความนี้

บรรยายพิเศษเสริมความรู้แบบเจาะลึกให้กับบุคลากรด้านเภสัชกร

โรงพยาบาลสมิติเวช   สุขุมวิท  ร่วมกับ ARINCARE 

จัดบรรยายพิเศษเสริมความรู้แบบเจาะลึกให้กับบุคลากรด้านเภสัชกร โดยนายแพทย์ปฏิพัทธ์ ดุรงค์พงศ์เกษม  อายุรแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร 

เพื่อนำความรู้ไปแนะนำให้การดูแลสุขภาพกับประชาชนอย่างเข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง  ในประเด็นเรื่อง ท้องผูกอันตรายกว่าที่คิด ”  

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562  ณ True Coffee Co-Working Space สยามสแควร์ ที่ผ่านมา