แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชรับรางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility

chamer

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) รับรางวัล  “AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2015 with Creative Partnership Designation”

พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ขึ้นรับรางวัล  AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2015 with Creative Partnership Designation ของ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หรือ AMCHAM จากเอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ ตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย คุณ ดาเรน บัคลีย์ ณ โรงแรม Conrad Bangkok Hotel เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเป็นครั้งแรก และเป็น  1 ใน 18 บริษัท ที่ได้รับรางวัลนี้ สืบเนื่องมาจากบริษัทสมิติเวชได้ดำเนินกองทุน New Life เพื่อระดมทุนสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการรักษาโรคหัวใจหรือที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก และมีสัญญาร่วมพันธมิตรกับทาง Doernbecher Children’s Hospital of Oregon Health and Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาในด้านการแพทย์เด็ก

rsz_4_1