แชร์ข้อความนี้

สมิติเวช คว้ารางวัล พัฒนาก้าวไกลที่สุดระดับนานาชาติ

 

โรงพยาบาลสมิติเวช คว้ารางวัล  โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดระดับนานาชาติ  Asian  Hospital  Management Awards 2018

สมิติเวชสร้างชื่อระดับนานาชาติรับรางวัลดีเด่น AHMA Awards 2018 ในหมวด The Most Improved Hospital in Thailand  โดย นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช  ด้วยโครงการ Hospital of Choices  โรงพยาบาลที่สามารถครองใจผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้องค์กรเจริญเติบโตในทุกด้านคือ ผู้รับบริการ แพทย์ เจ้าหน้าที่ สังคม และผู้ถือหุ้น พร้อมมุ่งสู่องค์กรแห่งคุณค่า  ปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด 451 ราย  123 โรงพยาบาล จาก 18 ประเทศ  ในวันที่ 14 กันยายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิร์ด  กรุงเทพฯ