การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Muscle Rehabilitation & Activation in Body Conditioning

ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Muscle Rehabilitation & Activation in Body Conditioning วิทยากรโดย อาจารย์วันทนีย์ ด่านเจริญรักษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Golden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 40

ในหัวข้อ “Up to date in Pediatric Infectious Diseases” ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.30-15.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Golden Hours in Orthopedics 11

สัมมนาวิชาการสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ “Golden Hours in Orthopedics ครั้งที่ 11” หัวข้อ Current management of Scoliosis and Basic Metallurgy

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญและไหว้สักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้อัญเชิญ พระพุทธชยันตีองค์ดำ จากเสถียรธรรมสถานมาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ (พระพุทธชยันตีองค์ดำ จำลองจากองค์จริงที่ ประเทศอินเดีย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงานถวายผ้าป่าสามัคคี - วัดอภัยคีรี สาขาวัดหนองป่าพง

ขอเชิญร่วมงานถวายผ้าป่าสามัคคี ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องปีที่ 13แด่ วัดอภัยคีรี สาขาวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update : “Mobilization with Movement”

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ขอเรียนเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Update : “Mobilization with Movement”

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักกายภาพบำบัด หัวข้อ “การวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ”

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clinical reasoning and functional correction in lumbopelvic disorders” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญสัมมนา "โรคเวรกรรมหรือพ่อแม่ทำ"

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเลี้ยงลูกและการดูแล เรื่องพัฒนาการและพฤติกรรมของลูกน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม - นมแม่...อุ่นรักสร้างลูกชีวิตดี

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ร่วมกับ รักลูก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เพื่อพัฒนาสมองลูกน้อยให้ฉลาด เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเลี้ยงลูกให้แข็งแรงและเป็นคนมีคุณภาพ “นมแม่…อุ่นรักสร้างลูกชีวิตดี”

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "สวยใส ... ไม่ใช้แอพ"

มุมไหนก็สวยได้ ไม่ต้องพึ่งพา Application อีกต่อไป ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สวยใส … ไม่ใช้แอพ” ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งครั้งที่ 9

Sabina Sewing Cup Heart 2015 ขอเชิญจิตอาสาและผู้สนใจร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม กับกิจกรรม “เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งครั้งที่ 9”

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบ กองทุนสมิติเวช

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบ กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ ไขกระดูกเด็ก โดยซื้อภาพเขียนสีน้ำจากฝีมือ พญ.สายสมร อัครวงศ์ และศิลปินผู้รักการวาดภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม