แชร์ข้อความนี้

งานประชุมวิชาการ 2nd Samitivej Sriracha Medical Symposium – สมิติเวช ศรีราชา

sps1

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการ 2nd Samitivej Sriracha Medical Symposium ภายใต้แนวคิด “Be Emphatic and Excellent” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เชิญผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และการดูปลผู้ป่วย ร่วมแบ่งผันความรู้และประสบการณ์ให้แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 200 คนที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ รศ.นพ.อัษฏา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้กล่าววัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือ การแสดงออกและการให้คำมั่นสัญญาในเรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม” ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยถือว่าโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งแรกที่ให้ความสำคัญในเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมควบคู่กับมาตรฐานในโรงพยาบาล

>> เอกสารประกอบการประชุม<<

sps2