แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนลสร้างมิติใหม่ด้านการดูแลสุขภาพเด็ก

ขยายฐานลูกค้าต่างชาติ สู่เอเซียแปซิฟิก

smich-grand

  • เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรรร่วมกับ โรงพยาบาลเด็กชั้นนำ ของสหรัฐอเมริกา Doernbecher Children’s Hospital เพื่อก้าวสู่มาตรฐานการบริการชั้นยอดระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบ
  • อาสาดูแลสังคม กับโครงการ New Life ปลูกถ่ายไขกระดูกแก่เด็กจำนวน 5 รายภายในปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา ในพ.ศ. 2558

กรุงเทพฯ 22 เมษายน 2558 – โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนลสร้างมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพเด็ก ด้วยทีมแพทย์มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 150 คน นำความเชี่ยวชาญของแพทย์เด็กในทุกสาขา รักษาโรคขั้นตติยภูมิ เพิ่มศักยภาพ เซ็นสัญญาร่วมกับพันธมิตร Doernbecher Children’s Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาในด้านการแพทย์ พร้อมเดินหน้า สานต่อปณิธานดูแลสังคม กับโครงการ New Life Fund ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส

นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สมิติเวชมีชื่อเสียงด้านการดูแลผู้ป่วยเด็กมากว่า 36 ปี และเปิดให้บริการโรงพยาบาลเด็กมานานถึง 12 ปี และเป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติมาตลอด จากปีที่ผ่านมา เติบโตโดยรวมถึง 23% คนไข้ที่เป็นคนไทยโตขึ้น 15% และมีคนไข้ต่างชาติ ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศษ อาหรับและพม่า ที่เข้ามารักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้เราเป็นโรงพยาบาลที่รักษาคนญี่ปุ่นมากที่สุดในประเทศไทย

ในปีนี้ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่น กับคอนเสร็ป Hospital in hospital(โรงพยาบาลเด็กในโรงพยาบาลทั่วไป) ทั้งที่แคมปัส สุขุมวิทและแคมปัสศรีนครินทร์ ซึ่งการรวมกันนี้ทำให้เรามีแพทย์เฉพาะทางกว่า 150 คน สามารถรักษาโรคเฉพาะทางของเด็กในขั้นตติยภูมิ มีการผ่าตัดเฉพาะทาง ดูแลฉุกเฉินรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กทางอากาศที่เดียวในประเทศไทย (Pediatric Aeromedical Transportation) ซึ่งเราให้บริการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีปลายปี 2007 ให้บริการมาแล้วกว่า 150 รายซึ่งทุกรายถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย และได้ขยายขอบเขตการบริการไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเมืองใหญ่ในเอเชีย อาทิ ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งจีน เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการส่งกลับผู้ป่วยไปยังประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียด้วย

และอีกสิ่งที่การันตีศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลคือ ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมกับ โรงพยาบาลเด็กที่มีชื่อเสียง “Doernbecher Children’s Hospital” โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลเด็ก ประจำปี 2557 จาก University Healthsystem Consortium hospitals for pediatric quality สมิติเวชได้นำจุดแข็งในเรื่องนี้มาประชุมวางแผนกำหนดทิศทางเป้าหมายงานด้านบริหารจัดการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อก้าวสู่มาตรฐานการบริการชั้นยอดระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบ พาทีมแพทย์ผู้บริหารเยี่ยมชมทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพต่อไป โดยมุ่งเน้นเรื่อง ทารกแรกเกิด ผู้ป่วยเด็กวิกฤต การผ่าตัดรักษาโรคร้ายต่างๆ การปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคมะเร็งในเม็ดเลือด รวมถึงวางแผนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงพัฒนารูปแบบกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

“โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล” เป็นการผสานจุดแข็งด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กของทั้งแคมปัส สุขุมวิทและศรีนครินทร์เข้าด้วยกัน และพัฒนาให้เป็น Excellent Center ยิ่งไปกว่านั้นโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนนโยบายและทิศทางของประเทศไทยที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) รวมทั้งช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถแพทย์ไทยผ่านทางความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการวิจัยทางการแพทย์ด้วย”

พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ. เด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า รพ. เด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีความพร้อมในการรักษาเด็กพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะกับเด็กโดยเฉพาะ อาทิ หอทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU) สำหรับเด็กแรกเกิด – 1 เดือน หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต(PICU) สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนเป็นต้นไป แผนกศัลยกรรมเด็กที่สามารถผ่าตัดสมอง ทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดหัวใจ และรักษาโรคยากในเด็กได้ และศูนย์ฟื้นฟูที่ครบวงจร ที่ต้องใช้ทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายๆด้านช่วยกันมาดูแล นอกจากนี้ รพ. ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์เด็กพิเศษ และศูนย์วัยรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ร่วมกับสังคมปกติได้ และในการยกระดับเป็นโรงพยาบาลเด็กนานาชาติดังกล่าว สมิติเวชมีความพร้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโรคหืดในเด็ก (Clinical Care Program Certification – CCPC for Childhood Asthma Care) เป็นแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

การที่ รพ.เด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงพยาบาลเด็กแนวหน้าของประเทศนั้น จึงต้องมีการพัฒนาบุคคลากรทั้งแพทย์ และพยาบาล อยู่ตลอดเวลา ซึ่งทางโรงพยาบาลจะจัดให้มีการอบรม สัมมนา ประชุมวิชากร การส่งเสริมด้านวิชาการการแพทย์อย่างสม่ำเสมอโดย ได้จัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ ให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางกุมารเวช ทั้งระดับในประเทศและนานาชาติ โดยได้เชิญวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศที่มีความรู้ในการดูแลเด็กรวมถึงนวัตกรรมใหม่ ภายใต้ชื่อประชุมวิชาการ International Golden Day in Pediatrics รวมถึงอบรมด้านภาษาให้กับเจ้าหน้าที่และส่งไปต่างประเทศ เพื่อดูแลผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ไม่เพียงแต่เรื่องการรักษาเท่านั้น ทาง รพ. ยังเน้นการดูแลเด็กแบบองค์รวม (Child Life Specialist) คือการดูแลทางจิตใจไปพร้อมๆกับการรักษาทางด้านร่างกาย เพื่อให้เด็กทุกคนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลมีความสุข

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวถึงกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “Samitivej New Life Fund” ซึ่งเริ่มให้บริการผ่าตัดหัวใจเด็กพิการแต่กำเนิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 และได้ดำเนินการไปแล้วจนครบ 102 ราย สำหรับโครงการที่ 2 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปีนี้ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “ชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก” โดยอาศัยความพร้อมด้านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปลูกถ่ายไขกระดูกและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงมุ่งเน้นการรักษาโรคทางพันธุกรรมในเด็ก เช่น โรคเลือด และโรคมะเร็ง ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก โครงการ Samitivej New Life Fund จะให้บริการปลูกถ่ายไขกระดูกแก่เด็กจำนวน 5 รายภายในปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา ในพ.ศ. 2558 นอกจากนี้สมิติเวชยังมีโครงการ ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดในเด็กซึ่งเป็นภาวะที่กระดูกสันหลังผิดรูปเอียงไปทางซ้ายหรือขวาเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น

“โครงการ CSR นี้เรารับทำทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติโดยโครงการ New Life นี้เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งทีมแพทย์ และพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยศักยภาพที่เต็มเปี่ยม ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ไปจนถึงความภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสได้” ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา กล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานด้านการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศไทยและมาตรฐานสากลจาก Joint Commission International หรือ JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

SMICH-Grandopening