แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดกิจกรรมสุขภาพ “โรคไตเสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน”

hemo image1

     โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดกิจกรรมสุขภาพ “โรคไตเสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน” ซึ่งภายในงานจะให้ ความรู้โรค ไตวายเรื้อรัง โดย พญ.ธนรัตน์  ศุภศิริ  แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รับบริการ และกินอย่างไรห่างไกลโรคไตโดยนักกำหนดอาหาร เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2559  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร C แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ที่ผ่านมา

hemo image2