แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมีประจำปี 2559

 

mass cas_image1

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมีประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมีได้แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และภาคปฏิบัติเรื่องการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี โดยได้รับความสนับสนุนจาก อำเภอศรีราชา, เทศบาลเมืองศรีราชา, สถานีตำรวจภูธรศรีราชา, กู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถาน ศรีราชา, กู้ภัยพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา และสื่อมวลชนทุกท่าน

การซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลดอัตราการเสียชีวิต, ปฏิบัติงานอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานในพื้นที่ในกรณีให้ความรู้และขอความช่วยเหลือด้านการรองรับอุบัติเหตุหมู่ ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานการณ์จริงได้


mass cas_image