แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ฉลองครบรอบ 23 ปี

แห่งการดูแลสังคม และการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาล

HBD 23 An image

       โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ฉลองครบรอบ 23 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ให้เกียรติเป็นประธานฯ ในงานยังได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน   แขกผู้มีเกียรติ  และ สื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวช   ศรีราชา

      ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพ และการบริการที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานคุณภาพการรักษาระดับโลก JCI แห่งแรกของภาคตะวันออก มีความก้าวหน้าทางการแพทย์พร้อมศักยภาพทางการรักษาพยาบาลที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหลายประการ  มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน มีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางการแพทย์ของภาคตะวันออก และมีความมุ่งมั่นในการที่จะรักษาความเป็นโรงพยาบาลของชุมชน พร้อมไปกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ เพื่อตอบรับและตอบสนองความจำเป็นในด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนและประชาชนชาวชลบุรีต่อไป

HBD 23 An image2