แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมกับ Bangpra Golf Club

ในวันที่ 15 กันยายน 2558 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในสภาวะฉุกเฉิน (Adult Basic Life Support) ให้กับ Bangpra Golf Club   เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ เจ็บป่วยรุนแรงกระทันหัน เป็นการบรรเทาอาการเจ็บปวด โดยให้การพยาบาล ณ ที่เกิดเหตุ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล  โดยคุณหมอศรัณย์พัฒน์ เทพนิมิตร    ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้บรรยาย

CPR1