แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อัญเชิญพระครุฑพระราชทานขึ้นประดิษฐานบนอาคาร

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารส่วนหน้าโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีบวงสรวงและอัญเชิญครุฑตราตั้งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้นประดิษฐานเหนืออาคารซี โดยมีคณะผู้บริหารในเครือฯ  พร้อมแขกผู้มีเกียรติและบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นับเป็นความภาคภูมิใจอันหาที่เปรียบมิได้ ทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร ในอันที่จะประกอบคุณงามความดีและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สืบไป

ครุฑพระราชทาน ของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีขนาด กว้าง 5 เมตร สูง 4.5 เมตร และหนัก 700 กิโลกรัม ขึ้นประดิษฐานบนอาคารซี ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ มีความสูง 14 ชั้น ในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยจัดส่วนบริการสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นไว้โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่บนสุดของอาคาร