แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วัดโค้งดารา_image

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรีโดยนายคมสันต์  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุีร ในงานประกอบด้วยกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พบปะผู้นำหมู่บ้าน, ชุมชนเพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่, องค์กรภาครัฐ-เอกชนร่วมพบปะและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ณ วัดโค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี