แชร์ข้อความนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Early Trauma Management for Nurses” ครั้งที่ 2 – สมิติเวช ศรีราชา

early image2

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้มีการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ Early Trauma Management for Nurses” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2   เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบเหตุร่วมกันกับโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง แบบพันธมิตร ทั้งนี้มุ่งเน้นในกลุ่มเป้าหมายหลักคือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร C