แชร์ข้อความนี้

แพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา นำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติในรูปแบบ Oral VDO Presentation

เรื่อง Laparoscopic Removal of Huge Ovarian Tumor: Non-Contamination Technique

การผ่าตัดซีสรังไข่ขนาดใหญ่ 2 ข้าง (ขนาด 25x20x31 เซนติเมตร และ 12x21x23 เซนติเมตร) ผ่านกล้องขนาดเพียง 0.5-2 เซนติเมตร โดยพบปริมาณน้ำในก้อนรวม 14.3 ลิตร การผ่าตัดสำเร็จได้ด้วยดี ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเพียง 1 คืนก็กลับบ้านได้  โดย แพทย์หญิงกิตติพร  ปรีดาธรรม  (แพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช) ศูนย์สุขภาพสตรี  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ในงาน APAGE (Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy) Annual Meeting  ซึ่งจัดร่วมกับ 57th Japan Society of Gynecologic and Obstetric Endoscopy and Minimally Invasive Therapy  ที่เมืองโอกายามา ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ในงานมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่านกล้องจากทั่วโลก โดยเฉพาะภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และ ผู้เข้าร่วมงานสาขาอื่นๆ มากกว่า 3,000 คน  ถือเป็นโอกาสที่แพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้นำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และยังได้รับความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเร็งนรีเวช เพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป