แชร์ข้อความนี้

ปวดหลังเรื้อรัง แก้ไขให้ตรงจุด

ChronicBack Pain

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ร่วมกับ HAPPY LIFE by ชีวจิต
จัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และใส่ใจสุขภาพหลัง

ปวดหลังเรื้อรัง แก้ไขให้ตรงจุด

ให้ความรู้โดย

รศ.นพ.จตุพร โชติกวณิชย์ และ นพ.ไพบูลย์ เลาหสินนุรักษ์
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและข้อ

Workshop

  • สาธิตการทำอาหารสุขภาพ โดย เชฟอ้น ธนพงษ์ สุทธิเนียม (ผู้ชนะรางวัล Chef Talent นิตยสาร Health & Cuisine)
  • การออกกำลังกายตารางเก้าช่อง (เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยฝึกปฏิกิริยารับรู้ และการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทที่ทำหน้าที่รับข้อมูล เสริมสร้างสมาธิ และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ)

ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559  เวลา 8.00-12.00 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์


**
ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน จะได้รับการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก **

สำรองที่นั่งโทร 020-222-222 ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย)