แชร์ข้อความนี้

งานสัมมนาในหัวข้อ “เสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยด้วยกิจกรรม”

saminar-Strengthen

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมฟังเคล็ดลับการเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยด้วยกิจกรรม “พร้อมเทคนิคการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน”

วิทยากรโดย  แพทย์หญิงอัมพร สันติงามกุล
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

กิจกรรมภายในงาน

  •  เสวนา : “เสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยด้วยกิจกรรม” โดย แพทย์หญิงอัมพร สันติงามกุล
  •  Workshop : “ปั้นฝันด้วยมือเรา” จาก Clayworks
    เพื่อฝึกพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์และฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

 

ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง ได้ที่ 020-222-222 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)