แชร์ข้อความนี้

กิจกรรม “รักลูก@Hospital : เล่นสนุก สร้างสุขภาพดี”

at-hospital-smart-brain-kid2

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกวัย 2-6 ปี เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเลี้ยงลูกและการกระตุ้นพัฒนาการให้ดีรอบด้านของลูกน้อย

รักลูก @ HOSPITALS : “เล่นสนุกสร้างสุขภาพดี”


วิทยากรโดย

 • พญ.อัมพร สันติงามกุล
  กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
  ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กิจกรรมภายในงาน

 • เสวนา : “เล่นสนุก สร้างสุขภาพดี” โดย พญ.อัมพร สันติงามกุล
 • Special talk : “สารอาหารดี ช่วยลูกภูมิคุ้มกันดี & พัฒนาการดี”
  โดย รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
 • Workshop : “Set Box of Powerful ” โดย อ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 020-222-222